Taken en bevoegdheden

Hierbij kan een vertrouwenscontactpersoon jou helpen:

  • Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet gewenst wordt.
  • Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.
  • Het in behandeling nemen van problemen van leden van de vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag.
    1. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advies, het probleem bespreekbaar en hanteerbaar maken.
    2.
    Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden, door er één in te schakelen, of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene.
  • Vertrouwenscontactpersonen bespreken samen de beste oplossing, indien akkoord van de contactzoekende is gegeven

Vertrouwenscontactpersonen SurfAce

Binnen SurfAce hebben wij twee vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn leden binnen de vereniging en hebben geen officiële training tot vertrouwenspersoon gehad. Wel zijn zij bekend met de stand van zaken binnen de verening, en helpen ze je graag in goed vertrouwen met je probleem.

De vertrouwenscontactpersonen zijn Marte en Toon. Je kunt via onderstaande gegevens contact met een van hen opnemen.

Externe vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon RUG:
drs. M.H.J. (Marjolein) Renker
050 36 35435

06 1115 2213

m.h.j.renker@rug.nl

Meer info: https://www.rug.nl/about-ug/organization/rules-and-regulations/integrity/vertrouwenspersoon/

Andere contactpunten

Naast de vertrouwenspersonen van de ACLO, RUG en Hanze zijn er meer plekken waar jij je verhaal kwijt kan. Hieronder geven we graag een aantal plekken waar jij steun kan vinden.

Centrum Veilige Sport

centrumveiligesport.nl is het meldpunt en kenniscentrum grensoverscheidend gedrag, matchfixing en doping in sport. Ze bieden informatie, maar zijn ook overdag telefonisch bereikbaar. Buiten kantoortijden werken ze samen met Chat met Fier, waar je veilig en anoniem je verhaal kan delen met profesioneel getrainde hulpverleners.

Chat met Fier

Op fier.nl/chat kan je bij Chat met Fier anoniem je verhaal met een hulpverlener delen. Deze chat is voor alle leeftijden, en is een plek waar je in privacy steun en advies kan krijgen. Chat met Fier is niet specifiek verbonden aan SurfAce, dus je kan er terecht met je situatie onafhankelijk van of dat met SurfAce te maken heeft.